Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

 

Huisartsenpraktijk Antonius hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk Antonius houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk Antonius, Zoerselsteenweg 70/2 – 2980 Zoersel, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

Als huisartsenpraktijk beheren wij uw globaal medisch dossier (GMD). Hierin verzamelen wij al uw belangrijke medische gegevens. Deze medische gegevens worden ook verzameld op een beveiligd online platform, genaamd CoZo (Collaboratief Zorgplatform), dewelke u zelf kan raadplegen door u in te loggen op http://www.cozo.be met uw elektronische identiteitskaart en uw code. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor andere zorgverstrekkers met uw toestemming en uw eID. Dit wil zeggen dat wanneer u bv. op spoed terecht komt, de spoedarts deze medische gegevens kan bekijken. 
Wij zijn momenteel bezig met al deze gegevens up to date te maken zodat deze online geplaatst kunnen worden, dit is dus nog niet voor iedereen in orde. Indien u wenst dat deze gegevens NIET  beschikbaar worden gesteld op dit online platform of als u merkt dat uw gegevens incorrect zijn, gelieve dit aan de artsen mee te delen bij het begin van het consult.